per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Gimcana biodiversa

2008 Descobreix la flora i la fauna de Collserola

11 i 12 de novembre de 2008
Can Coll, Collserola

La Gimcana Biodiversa és una activitat adreçada a estudiants de secundària per acostar-los, de manera amena però rigorosa, a la biodiversitat dels espais de Collserola a través de l’estudi de la flora i la fauna.

Els objectius de la gimcana són múltiples. D’una banda, es pretén que els participants prenguin consciència de la importància de la biodiversitat i de la necessitat de preservar-la. D’una altra, es volen donar a conèixer els mètodes experimentals de quantificació de la biodiversitat i es proposa als alumnes que realitzin un treball seguint el format estàndard de publicació de la recerca científica (SIMRAD – Resum, Introducció, Material i Mètodes, Resultat i Discussió).

La primera edició de la gimcana va celebrar-se els dies 11 i 12 de novembre de 2008 a la Serra de Collserola, concretament a la zona de Can Coll.  I és que, malgrat tractar-se d’una àrea envoltada de zona urbana i molt afectada per les activitats humanes, la serra presenta una elevada diversitat d’espais i ambients. Més de 150 estudiants de secundària de diversos llocs de la regió metropolitana de Barcelona van participar en la iniciativa.

L’activitat està organitzada per la Societat Catalana de Biologia (SCB), en col·laboració amb Ciència en Societat i el Consorci del Parc de Collserola, i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), Ministeri de Ciència i Innovació.

      

Print Friendly, PDF & Email