per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Santa Llúcia 2006. Qui som?

El 13 de desembre de 2006 va tenir lloc la primera jornada de Santa Llúcia, quan professionals de la comunicació científica pertanyents a la Secció Biologia i Societat de la Societat Catalana de Biologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), la fundació Ciència en Societat i el grup Sci-COM de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, vam pensar que, en aquesta professió que és de feina força individual, abans de fer una jornada presentant casos de les activitats que duem a terme, calia que ens coneguéssim. Per això vam anomenat la primera trobada Qui som?

Com era impossible de fer-ho en una tarda, vam presentar un projecte de Mapa de la Comunicació Científica (MC3), que volia recollir les activitats de comunicació científica que es fan arreu de les terres de parla catalana, i vam començar per presentar les xarxes que agrupen professionals del campo. Per a compensar, vam voler donar molta importància a la happy hour, per les trobades disteses de prop. Per fer créixer sinèrgies. I, com va ser el 13 de desembre, en vam dir, des d’aleshores, jornada de Santa Llúcia.

El programa va ser:

16.00 – 16:15 Presentació SCB, Àurea Navarro, i jornada Cristina Junyent
    16:15 – 16:30 Pre-Mapa de la Comunicació Científica a CatalunyaPau Senra, Sci-COM, KdV
16:30 – 18:15 Presentació Xarxes de comunicació científica
16:30 – 16:45  C4: Tomàs Molina
       16:45 – 17:00 ACCC: Mercè Piqueras
       17:00 – 17:15 Plataforma Ciència en Societat: Teresa Escalas
       17:15 – 17:30 CiMA: Blanca Nieto
       17:30 – 17:45 ESOF: Jordi Mas Castellà
    17:45 – 18:45 Taula rodona on volem proposar els objectius:
– elaborar el Mapa de la Comunicació Científica a Catalunya
– proposta de jornada per a presentar què fem els grups que el configuren.
19:00 – 20:00 Happy hour: berenar – sopar i copa de cava per a distendre’ns i establir lligams cara a cara.

Resum de la trobada.
Recursos: Com ho dic?
                  Per què i per a què comunicar ciència?
                 Iniciatives per comunicar ciència

– Relacions percentuals. Cristina Junyent. Papers de Comunicació. Associació Catalana de Comunicació Científica. Núm. 23, gener-març 2001; p. 8
Comunicació científica i percepció social de la ciència. Cristina Junyent. Coneixement i Societat. Núm 2, 6-15. 2n quatrimestre 2003

 

Print Friendly, PDF & Email