Per què i per a què comunicar ciència?

Print Friendly, PDF & Email

Per què i per a què comunicar ciència?

En aquesta secció hi anirem afegint documents en què diversos professionals (o col·lectius de professionals) han anat opinant sobre les raons i els objectius de la comunicació científica.