per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Iniciatives per comunicar ciència

En aquesta secció recollim diverses iniciatives i/o declaracions sobre comunicació de la ciència.

Declaracions

Iniciatives

Percepció pública de la ciència

Print Friendly, PDF & Email