Maria Izquierdo

Llicenciada en Geologia (1999) i Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005), treballo a l’Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) des de l’any 2000. Al llarg d’aquest temps la meva recerca s’ha centrat en l’estudi dels residus obtinguts de processos tèrmics, com poden ser les centrals tèrmiques o les incineradores de residus sòlids urbans.

Aquestes activitats industrials generen energia, però també deixen enrere una gran quantitat de residus de naturalesa molt variada, per als quals una de les meves prioritats és proposar diverses alternatives de valorització que siguin tècnicament, econòmicament i ambientalment viables.

He participat en tres projectes europeus que versen sobre la combustió i la gasificació de carbó, així com en la reducció de les emissions. També he col·laborat amb plantes incineradores i empreses constructores per avaluar possibles aplicacions d’aquests residus en la construcció. Així mateix, he fet el seguiment d’un tram experimental de carretera amb un ferm constituït de residus d’incineració, que va donar lloc a la meva tesi doctoral. De tot això se’n deriven 8 publicacions en revistes científiques revisades per parells, 12 participacions en congressos internacionals i la convicció de que, en un món en el qual el desenvolupament va de la mà de la generació de residus, encara queda molt per fer.

Ciència en Societat ha participat en la creació del Barrina’t, el Trivial del Medi Natural.