per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Les fosses de la memòria

2008 Llibre: Per què cal desenterrar la història?

Presentació: 18 de novembre de 2008; 19h
Biblioteca Poble Sec. Blai, 34, Bcn

I per què Les fosses de la memòria a Ciència en Societat?

Escrit per Neus Sallés i Josep Maria López, Les fosses de la memòria és un assaig raonat i molt documentat sobre la importància que té la memòria històrica en un país com Espanya, en què la història s’ha escrit tradicionalment sota el filtre social dels vencedors de la Guerra Civil. Aquesta distorsió, aconseguida amagant fonts documentals, fa desaparèixer els testimonis, eliminant tot allò que no convé, manipulant interessadament la memòria, esborrant les víctimes en l’anonimat de les fosses comunes.

Publicat per Rúbrica Editorial dins la col·lecció Cròniques de la Memòria, el llibre pretén recuperar aquesta memòria i lluitar contra l’oblit. Alhora, és una anàlisi acurada per ajudar a entendre les conductes i les actituds de les persones que busquen els seus familiars desapareguts.

La publicació ha comptat amb el suport del Memorial Democràtic, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email