per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

La teva escola

Canvia de mica en mica la teva escola
Podríeu omplir una piscina on celebrar la festa de fi de curs?

Dades

Una insignificant gota d’aigua que cau de l’aixeta representa un volum aproximat de 0,00035 litres d’aigua. Sembla poc, oi? El degoteig d’una aixeta, a una gota per segon, suposa gairebé 30 litres d’aigua al dia. Al cap d’una setmana haurem perdut l’equivalent a una banyera (200 litres) i al cap d’un mes, el volum d’aigua s’enfilaria prop dels 1000 litres!

Projecte de recerca

L’activitat Canvia de mica en mica la teva escola consisteix en un treball de recerca on s’avalua el degoteig de les aixetes de l’escola. Aquesta activitat finalitza quan: (1) es respon adequadament a la pregunta inicial, i (2) es completa la Guia sostenible.

Metodologia

  • Distribuir els alumnes en parelles (almenys un dels dos alumnes ha de portar rellotge o cronòmetre).
  • Atribuir a cada parella 5 aixetes de l’escola.
  • En 20 minuts, els dos alumnes de cada parella han d’omplir la secció “Obtenció de dades” de la fitxa-alumne mitjançant un treball d’observació.
  • Els alumnes, ja a l’aula, han d’omplir la secció “Resultats” de la fitxa. Per dur a terme aquesta tasca necessitaran una calculadora per parella.
  • El professor ha d’agafar els resultats corresponents a cada parella i omplir la fitxa-professor davant de la classe. El resultat desvetllarà la resposta a la pregunta Podríeu omplir una piscina on celebrar la festa de fi de curs?
  • Mitjançant un treball d’equip, tots els alumnes han de confeccionar la Guia d’hàbits sostenibles. Atenció: els alumnes n’hauran de tenir cura ja que la faran servir durant la resta d’activitats.
  • Proposar als alumnes realitzar el mateix treball de recerca a la seva casa.

Contingut curricular
Matemàtiques, Ciències Naturals, Llengua.

Competències de l’estudiant
Observació, recerca, treball en equip, argumentació, obtenció de conclusions.

Per saber-ne més

Print Friendly, PDF & Email