Jornades de Santa Llúcia

Jornades de Santa Llúcia
2006-2014 Científics-Comunicadors

Secció Biologia i Societat
SCB-IEC

La jornada de Santa Llúcia és la trobada anual de la Secció Biologia i Societat, de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
S’ha organitzat conjuntament amb la Fundació Ciència en Societat. Ha participat l’Associació Catalana de Comunicació Científica.