per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

El teu districte

Canvia de mica en mica el teu districte
Podríeu trobar diners per construir un hospital al vostre districte?

Dades

Has comptat mai els xiclets que hi ha enganxats a terra en els trams de carrer per on camines? Aquests és un dels principals problemes de netedat urbana. Les propietats dels xiclets (la seva capacitat adherent) fan que s’incrustin a qualsevol superfície i, degut que part dels seus components són difícils de degradar, poden romandre molt de temps enganxats. Segons l’Ajuntament de Barcelona, el cost de netejar un xiclet enganxat és de 0,68€, similar al que val un paquet de xiclets. Si no hi haguessin xiclets a terra, aquests diners es podrien invertir en altres serveis; pot ser en construir un hospital?

Projecte de recerca

L’activitat Canvia de mica en mica el teu districte consisteix en un treball de recerca on s’avalua el cost econòmic i social que comporta la neteja de xiclets. Aquesta activitat finalitza quan: (1) es respon adequadament a la pregunta inicial, i (2) es completa la Guia sostenible.

Metodologia

  • Distribuir els alumnes en grups.
  • Encomanar a cada grup 3 carrers del barri.
  • En 30 minuts, els alumnes de cada grup han d’omplir la secció “Obtenció de dades” de la fitxa-alumne mitjançant un treball d’observació.
  • Els alumnes, ja a l’aula, han d’omplir per grups la secció “Resultats” de la fitxa-alumne. Per dur a terme aquesta tasca necessitaran una calculadora per grup.
  • Amb els resultats de cada grup el professor pot completar la fitxa-professor. El resultat desvetllarà la resposta a Podríeu trobar diners per construir un hospital al vostre districte?
  • Mitjançant un treball d’equip, tots els alumnes han de confeccionar la Guia d’hàbits sostenibles.

Contingut curricular
Matemàtiques, Ciències Naturals i Llengua.

Competències de l’estudiant
Observació, recerca, treball en equip, argumentació, obtenció de conclusions.

Per saber-ne més

Print Friendly, PDF & Email