per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

El 2013, de què parlarem? De l’aigua

Des de la Secció Biologia i Societat, de la Societat Catalana de Biologia, en col•laboració amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica i la Fundació Ciència en Societat, volem donar un format continuista a les jornades de Santa Llúcia que acosten el coneixement científic actualitzat als periodistes, prenent com a excusa el tema a que alguna institució ha declarat l’any. El desembre de 2011, amb l’excusa que el 2012 seria l’any de la neurociència, en vam dedicar l’any a aquesta disciplina.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l’any 2013 Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. Per tant, dediquem aquesta jornada de Santa Llúcia a actualitzar el nostre coneixement de l’aigua.

Convocatòria: dimarts 12 de març a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47; Barcelona, 08001.

Vídeo de la jornada.

Programa

16:30 h Benvinguda  Lluís Tort, president SCB, UAB (suplent: Cristina Junyent)
16:35 h La garantia de l’abastament d’aigua a Catalunya. Josep Dolz, Institut Flumen, UPC-CIMNE
16:55 h L’ús sostenible de l’aigua: el problema dels contaminants emergents. Damià Barceló, Institut Català de Recerca de l’Aigua
17:20 h De la qualitat de l’aigua a l’estat ecològic. Narcís Prat, Departament d’Ecologia, UB (blog personal)
17:40 h Aigua i salut a nivell global. Joan Jofre, Departament de Microbiologia, UB
18:00 h L’aigua i el canvi global. Eduard Pla, CREAF
18:20 h Percepció sobre l’aigua en l’opinió pública. Cristina Ribas, biòloga i periodista, UPF

18:40h Torn obert de preguntes

19:55 h Cloenda Cristina Junyent, Ciència en Societat, SCB
20:00 h Happy hour

Print Friendly, PDF & Email