per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Conferència deliberativa

Conferència deliberativa
2010 sobre el Magatzem Temporal de Residus Nuclears

material complet

Arran de la previsió de construcció del magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears, tres institucions (la Societat Catalana de BiologiaInstitut d’Estudis Catalans, la Fundació Ciència en Societat i ARC Mediació Ambiental) vam organitzar una conferència deliberativa, amb la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, seguint el model danès de participació ciutadana.

PRESENTACIÓ EN CONGRÉS:  La Conferencia Deliberativa, un instrumento para canalizar inquietudes ciudadanas por mediación; article lliurat (Cristina Junyent i Xavier Carbonell), xerrada d’exposició i presentació de diapositives al Congrés Colaboració Científica, una aproximació multidisciplinar, València 21 i 22 de noviembre de 2013.

PUBLICACIÓ: Recull d’opinions ciutadanes: deliberació sobre el magatzem de residus nuclears. omniscellula núm 25 (desembre 2010) pàg 42-46

Conferència
INFORME FINAL.
La conferència es va articular entorn una taula de ciutadans que van participar en dues sessions:

1a SESSIÓ INFORMATIVA – 14 de setembre
En aquesta primera sessió, els quatre especialistes participants van aportar els continguts bàsics que van servir per a preparar la sessió de debat del 7 d’octubre (Programa i documentació aportada pels ponents).

Van ser recollides les preguntes i les inquietuds dels participants a partir de les quals es va elaborar la bateria d’assumptes a tractar en la conferència deliberativa.

2a SESSIÓ DELIBERATIVA – 7 d’octubre
En la segona sessió es va centrar el debat des de dues mirades: l’economia i la percepció del risc. Els especialistes d’aquesta segona sessió van ser (programa i documentació aportada pels ponents):

I van respondre a les preguntes dels participants, tant les del dia 14 de setembre com les del dia 7 d’octubre.
L’acte va tenir lloc a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans IEC (carrer del Carme, 47), de 17:00 a 20:30 hores.

Volem recordar que la base de la conferència no era el debat sobre el model energètic, que, lògicament, és subjacent a la problemàtica que s’abordà (abandonament progressiu o no de l’energia nuclear). Vam voler explorar les claus per a consensuar, si és possible, el tractament d’uns residus nuclears que, com a societat, ens veiem obligats a gestionar a curt termini.

La convocatòria es va fer arribar per mitjà del correu electrònic a municipis de les zones afectades de Catalunya, municipis que formen part de l’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC), entitats adherides a la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC), entitats i col·lectius que s’han pronunciat a favor i en contra de l’MTC, associacions i federacions veïnals dels àmbits de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, entitats ecologistes, associacions veïnals i col·lectius socials dels municipis de les zones afectades, professionals de l’àmbit universitari, de la recerca i l’ensenyament relacionats amb la Societat Catalana de Biologia i membres de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

Reportatge al programa Espai Terra (TV3), dirigit i presentat per Tomàs Molina.

Amb el suport de:

Print Friendly, PDF & Email