per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Enric Marsà

Format en economia i turisme, ha viscut vint-i-cinc anys a l’Amazònia, on va estar en contacte amb grups locals facilitant projectes de desenvolupament i artesania ecològica. Va retornar el 2010 i, des de 2014, es va incorporar a l’equip de Ciència en Societat.

Print Friendly, PDF & Email