per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Què fem

Elaborem projectes per a promoure la cultura científica. Ens hem especialitzat en els següents camps:

Biologia
i evolució
Història natural
i ecologia
Història
de la
ciència
Comunicació científica
Print Friendly, PDF & Email