per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Barcelona vol respirar aire net

L’evidència científica és inqüestionable: els nivells de contaminació de l’aire a Barcelona són molt elevats. La polució no només causa problemes de respiració sinó que és potencialment cancerígena com ha declarat recentment la OMS. Els principals causants dels alts nivells de contaminació a Barcelona són els vehicles rodats que concentren massa gasos contaminants.Aquests són fets que ja ningú no discuteix però les accions per mitigar-ne els efectes són massa lentesLa ciutadania no ha d’esperar a que les autoritats reaccionin sinó que pot prendre la iniciativa en la difusió de les dades disponibles i en la proposta de solucions.Aquests són els objectius de posar en marxa una campanya ciutadana basada en la comunicació de la informació científica i en la participació i compartició de propostes, a més de mesurar i seguir l’evolució dels resultats. La campanya va ser encetada el 10 de desembre de 2013 a la jornada dedicada a la qualitat de l’aire, i va ser organitzada per la Secció Biologia i Societat, de la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en col·laboració amb l’ACCC(Associació Catalana de Comunicació Científica) i la Fundació Ciència en Societat. Si vols col·laborar en la campanya, subscriu-te al formulari. Totes les idees i accions són benvingudes.

Notícies i estudis relacionats – La contaminació de l’aire és una causa important de les morts per càncer. Nota de premsa de l’IARC. – L’exposició durant l’embaràs fins i tot a nivells baixos de contaminació atmosfèrica augmenta el risc de baix pes en néixer. Nota de premsa del CREAL. Link a l’estudi científic. – Reduir un 40% els viatges en cotxe pot evitar 250 casos de malalties cada any a BarcelonaNota de premsa del CREAL.

Print Friendly, PDF & Email