Sobre CenS

Patronat: Cristina Junyent (presidenta), Enric Marsá i Núria Junyent (secretària)

D’acord entre fundadors i el protectorat, Cristina Junyent n’exerceix les funcions de direcció.

Llei de transparència: Estatuts (2013)

La Fundació Privada Ciència en Societat (CenS) compleix la Llei Europea i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si no voleu rebre més informació, podeu comunicar-ho via e-mail a lopd@cienciaensocietat.org.