per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

La teva ciutat

Canvia de mica en mica la teva ciutat
Quants transbordadors espacials com l’Endeavour necessitaríeu per salvar els organismes aquàtics?

Dades

Es recullen moltes tones de brossa de la neteja a la ciutat de Barcelona i bona part de la brossa són puntes de cigarreta. Saps quan triga en degradar-se una punta de cigarreta? Al voltant de 10 a 25 anys. La majoria de les puntes que es llancen al carrer són arrossegades per la pluja als rius i al mar. I la seva influència sobre els organismes aquàtics es letal. Les puntes contenen nicotina, quitrà i altres substàncies tòxiques com metalls pesants. Una punta de cigarreta provoca la contaminació de vuit litres d’aigua! A més del seu efecte contaminant, també interfereixen en el sistema digestiu de molts animals que se les empassen confonent-les per menjar. Podries salvar els organismes aquàtics?

Projecte de recerca

L’activitat Canvia de mica en mica la teva ciutat consisteix en un treball de recerca on s’avalua el cost mediambiental que comporta la brossa de puntes de cigarreta. Aquesta activitat finalitza quan: (1) es respon adequadament a la pregunta inicial, i (2) es completa la Guia sostenible.

Metodologia

  • Distribuir els alumnes en grups.
  • Atribuir a cada grup 3 carrers cèntrics de la ciutat (valorar la llargària del carrer). És convenient omplir dades dels carrers principals de la ciutat.
  • En 20 minuts, els alumnes de cada grup han d’omplir la secció “Obtenció de dades” de la fitxa-alumne mitjançant un treball d’observació.
  • Els alumnes, ja a l’aula, han d’omplir per grups la secció “Resultats” de la fitxa-alumne. Per dur a terme aquesta tasca necessitaran una calculadora per grup.
  • Amb els resultats de cada grup el professor pot completar la fitxa-professor. El resultat desvetllarà la resposta a Quants transbordadors espacials com l’Endeavour necessitaríeu per salvar els organismes aquàtics?
  • Mitjançant un treball d’equip, tots els alumnes han de completar la Guia d’hàbits sostenibles.

Contingut curricular
Matemàtiques, Ciències Naturals i Llengua.

Competències de l’estudiant
Observació, recerca, treball en equip, argumentació, obtenció de conclusions.

Per saber-ne més

Print Friendly, PDF & Email