per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

El planeta Terra

Canvia de mica en mica el planeta Terra
Si tots els habitants de la Terra visquessin com tu, quants planetes necessitaries?

Dades
Al planeta som prop d’uns 6.000 milions de persones. Es calcula que cada segon s’afegeixen 3 persones més a la població mundial. No obstant això, no tots els habitants disposen del mateixos recursos. De fet, s’estima que el 20% de la població mundial (països rics) disposa del 80% dels recursos del planeta, mentre que el 80% de la població mundial (països empobrits) té accés a la resta. La Petjada Ecològica (PE) és un indicador per mesurar l’impacta de cada persona damunt del planeta Terra, és a dir, la quantitat de “natura” que requereix un individu per mantenir el seu estil de vida. Vols conèixer la teva petjada?

Projecte de recerca
L’activitat Canvia de mica en mica el planeta Terra consisteix en un treball de recerca on s’avalua el consum de recursos naturals de cada alumne i la sostenibilitat d’aquest consum. Aquesta activitat finalitza quan: (1) es respon adequadament a la pregunta inicial, i (2) es completa la Guia sostenible.

Metodologia

  1. De forma individual, cada alumne ha de conectar-se a la pàgina web La petjada ecològica.
  2. L’alumne ha de fer clic sobre “Calculadora de Petjada”.
  3. L’alumne ha d’omplir el qüestionari en línia.
  4. L’alumne ha d’omplir la fitxa-alumne.
  5. Amb els resultats de cada alumne, el professor pot completar la fitxa-professor. El resultat revelarà la resposta a la pregunta Si tots els habitants de la Terra visquessin com tu, quants planetes necessitaries?
  6. Mitjançant un treball d’equip, els alumnes han de completar la Guia d’hàbits sostenibles.

Contingut curricular
Ciències Naturals, Tecnologia i Llengua.

Competències de l’estudiant
Observació, recerca, treball en equip, argumentació, obtenció de conclusions.

Per saber-ne més

Print Friendly, PDF & Email