per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Els petits canvis són poderosos

Taller per a estudiants de secundària

El pecat més gran és no fer res perquè penses que només pots fer ben poca cosa. Edmund Burke (1729-1797. Polític i escriptor irlandès)

Saps quina és la història que hi ha darrera de les paraules economia i ecologia? L’arrel d’ambdues paraules (eco) prové de la paraula grega oikos que vol dir casa. L’economia designa, doncs, l’estudi de l’administració de la casa. L’ecologia, d’una altra banda, la relació entre habitants de casa.

Molts dels problemes econòmics i ecològics actuals tenen el seu origen en hàbits individuals que comporten un seriós problema social. No obstant això, tendim a menysprear-ne la seva transcendència. Per exemple, quina repercussió té llançar un xiclet al carrer? I deixar degotar una aixeta?

La finalitat del taller Els petits canvis són poderosos és aprofundir en la nostra responsabilitat per fer sostenible la nostra “casa”, entenent el terme “casa” com el lloc on vivim: l’escola, el barri, la ciutat o el planeta. El taller tracta, en definitiva, de conscienciar que els petits canvis són poderosos.

Canvia de mica en mica la teva escola.
Podríeu omplir una piscina on celebrar la festa de fi de curs?

Canvia de mica en mica el teu districte.
Podríeu trobar diners per construir un hospital al vostre districte?

Canvia de mica en mica la teva ciutat.
Quants transbordadors espacials com l’Endeavour necessitaríeu per salvar els organismes aquàtics?

Canvia de mica en mica el planeta Terra.
Si tots els habitants de la Terra visquessin com tu, quants planetes necessitaries?

Com fer els petits canvis?
Indicacions per als animadors de l’activitat.

El taller Els petits canvis són poderosos sorgeix arrel del projecte Arguments Científics per a la Convivència desenvolupat el 2006 per la Fundació Ciència en Societat juntament amb al Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Print Friendly, PDF & Email