per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Com fer els petits canvis?

El taller Els petits canvis són poderosos porta a alumnes de secundària a avaluar la magnitud de les seves accions, i comprovar els efectes negatius d’acumular aquestes petites accions individuals. Paral·lelament, aquest taller posa de manifest com la suma de petits canvis també pot arreglar molts dels problemes que ens envolten.

Objectius
– Analitzar problemes ambientals relacionats amb la suma de costums insostenibles.
– Reflexionar sobre els beneficis que comporta canviar aquests hàbits.
– Crear una Guia sostenible formada per estratègies personals per adquirir hàbits sostenibles.
– Donar pautes sostenibles que siguin aplicables no tan sols al lloc on fan la recerca sinó allà on vagin.

Dinàmica
Per portar a terme aquets taller us proposem quatre activitats. Cada activitat comença amb una pregunta que la classe haurà de respondre mitjançant un treball de recerca. Per exemple, podríeu omplir una piscina on celebrar tu i als teus companys la festa de fi de curs? I trobar diners per construir un nou hospital al teu districte? Quants transbordadors espacials necessitaríeu per salvar els organismes marins?

Material
Els estudiants necessiten paper, llapis o bolígraf, rellotge o cronòmetre (un per parella), calculadora, connexió a internet i capacitat d’observació.

El professor pot accedir al material didàctic De mica en mica visitant el projecte Arguments Científics per a la Convivència, del qual deriva aquest taller. A més, per a cada activitat, pot trobar el contingut curricular i les competències de l’estudiant accedint a l’enllaç de l’activitat en qüestió.

Guia d’hàbits sostenibles
Al final del taller la classe haurà confeccionat una Guia d’hàbits sostenibles a partir del que han après a cadascuna de les activitats. Us animem a que l’esforç no quedi en un no res i a que feu la difusió necessària als següents àmbits:

  • A l’escola, penjant la Guia al taulell d’anuncis, o a través del web de l’escola, o organitzant una presentació davant del alumnes on la classe explica el per què del contingut del la Guia.
  • Al vostre districte, enviant la Guia al districte juntament amb els resultats obtinguts a cada activitat, i demanant que la mostrin als taulells propis del districte.
  • A la vostra ciutat, enviant la Guia juntament amb els resultats obtinguts a cada activitat a la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Al planeta Terra, desenvolupant un blog de la classe on es mostri la Guia i s’inviti als habitants del planeta a comentar-la.

Retornar a Els petits canvis són poderosos.

Print Friendly, PDF & Email