català | castellano | english
CERCADOR
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org
projectes tornarExporecerca. Premi Ciència en Societat
Reconeixement a la comunicació científica

26 a 28 de març de 2015
Campus La Salle Bonanova, URL

Ciència en Societat convoca un premi Exporecerca on hi poden concursar tots aquells treballs la temàtica dels quals tingui relació amb la transmissió del coneixement científic en sentit ampli. Poden optar treballs sobre història de la ciència, periodisme científic, percepció pública dels avenços científics o de qualsevol assumpte en que intervingui la promoció i l'estímul de la cultura científica com a objectiu. Es considerarà qualsevol categoria d’ Exporecerca, sempre que hi hagi algun treball sobre aquest camp.

El premi que reconeix la feina feta amb intenció divulgativa de la ciència consisteix en un diploma i un llibre, i permet la participació, como tots els casos d'Exporecerca,en concursos internacionals.

Premis Ciència en Societat 2017

Reunit el jurat format per Oriol Vall i Cristina Junyent, i vist el nombre i la qualitat dels projectes que incideixen en la divulgació, decideix per unanimitat entregar els següents premis:

IX PREMI Ciència en Societat EXPORECERCA JOVE en la categoria A:
Manuel Rosa Benítez, Lucía Rivera Caro y Manuel Bohórquez Garrido, del IES San Telmo, de Jerez de la Frontera, por la clara vocación de profundizar en la ciencia ciudadana con el trabajo:
«Estudio estadístico del comportamiento del gorrión común (Passer domesticus) en un comedero artificial dentro del medio urbano».

IX PREMI Ciència en Societat EXPORECERCA JOVE en la categoria B
a Ana Goiriz Mora, Andrea Moreno Cabrera y Pedro Vázquez Bernal, del IES Botánico, de San Fernando, por el rigor y el sentido del humor aplicados a la difusión de la física, con el trabajo:
«Lagarto, lagarto (Diseño y construcción de maquetas que, de forma novedosa, ayudan a entender qué es la tensión superficial y justifica por qué el basilisco puede andar sobre el agua)».

IX PREMI Ciència en Societat EXPORECERCA JOVE en la categoria C
A Nerea Pérez Benítez, de l’Institut Joan Oró de Martorell, per la persistència de la memòria, amb el treball:
«Accident nuclear a Palomares».
 
I un accèssit a Lorena Luque Baena, de l’Institut Joan Oró, de Martorell, per l’anàlisi del discurs en el treball:
«Estudi de les diferències lèxico-semàntiques i intencionals entre el discurs provacuna i el discurs antivacuna». 

Premi Ciència en Societat 2016

Reunit el jurat format per José Luis Ordóñez, Enric Marsà i Cristina Junyent, i vist el nombre i la qualitat dels projectes que directament incideixen en la divulgació, decideix per unanimitat atorgar dos premis, un en la categoria B i un altre en la categoria C, com també un accèssit en aquesta darrera categoria.

VIII PREMI Ciència en Societat EXPORECERCA JOVE en la categoria B a Iria Ollero Cadilla y Clara Mingyue López Piñero de la escuela Aulas Tecnópole, de Ourense, por la vocación de comprender y difundir la ciència para hacerla accessible a partir de una necesidad pròpia, con el trabajo: «Desarrollo y análisis de la utilidad educativa de un sistema de electroforesis low cost para secundaria».

VIII PREMI Ciència en Societat EXPORECERCA JOVE en la categoria C: A María Viñas Casas del Col·legi Claret, per la motivació d’influir en un procés social basant-se en el coneixement científic, amb el treball: «Digues no. Efectes toxicològics de l’èxtasi (MDMA) i la ketamina».
 
I un accèssit a Clàudia Moreno Limonche i Andrea Alén Monterrubio, de l’IES Ramon Turró i Darder, de Malgrat de Mar, per buscar, comprovar i comunicar les lleis de la física en les activitats quotidianes, amb el treball: «La Física al patinatge».

Exporecerca 2016, organitzada per l'associació MAGMA, es va celebrar del 17 al 19 de març al Campus La Salle Bonanova, URL.

Anteriors premis Ciència en Societat a Exporecerca.
Líquens de Barcelona
Els líquens de Barcelona com a indicadors de la qualitat ambiental
Bioblitz Parc Oreneta
27 maig 2017
:: 27 maig
:: Parc Oreneta
Cafès Científics
2009-2017 Tertúlies divulgatives
:: Tercer dimecres de mes (confirmar)
:: Casa Orlandai, Jaume Piquet, 23 Sarrià, 08017 Barcelona
Ciència ciutadana a Barcelona
10 maig 18h - Museu Zoologia
:: 10 maig 18h
:: Museu Zoologia