català | castellano | english
CERCADOR
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org

col.laboracions amb      ARC Mediació Ambiental
Tornar    

Jornades de Santa Llúcia

2006-2014 Científics-Comunicadors
Conferencia deliberativa sobre la qualitat de l'aire

2012 Els cotxes i l'aire que respirem, quč n'opines?
Conferčncia deliberativa

2010 sobre el Magatzem Temporal de Residus Nuclears