Conviciència

2012 Convivències escolars de ciència i gestió dialogada de conflictes

ciència i diàleg

“El conflicte és inherent a l ’ésser humà i un motor de canvi, com el foc a la natura.
Les estratègies per afrontar-lo definiran les seves conseqüències.”

El projecte Conviciència va ser presentat en la I Jornada de Biologia per a l’Ensenyamentde l’SCB (17 de març de 2012 a la Pedrera)

Què és Conviciència?
Conviciència són unes convivències escolars de ciència i gestió dialogada de conflictes dirigides a alumnes de secundària dels centres educatius de Catalunya.
La seva finalitat és utilitzar els valors implícits de la ciència i la recerca per capacitar els alumnes en la gestió autònoma dels seus propis conflictes. L’activitat científica desenvolupa habilitats comunicatives, i fomenta la cooperació i el pensament crític. Aquestes eines són necessàries per a la gestió dialogada de conflictes, que ja s’aplica de forma satisfactòria en molts centres educatius.
Les colònies giren entorn d’una investigació científica en l’àmbit de l’ecologia, que serà resolta pels alumnes a través del mètode científic. La investigació està basada en un projecte real dut a terme en l’actualitat al CREAF, amb qui s’ha treballat conjuntament per al disseny de les activitats experimentals i didàctiques.
Els alumnes analitzen la capacitat de regeneració d’un bosc afectat per un incendi. El foc és un element propi dels ecosistemes mediterranis, en els quals moltes espècies vegetals presenten mecanismes per protegir-se o per reaparèixer després d’un incendi. Avui, però, els boscos de Catalunya es cremen a un ritme deu vegades superior al que
seria natural i aquests mecanismes comencen a no ser prou eficaços.
Es tracta d’un projecte pioner per la combinació inèdita de la ciència i la gestió dialogada de conflictes.
Les colònies estan conduïdes per un equip de persones llicenciades en biologia i amb formació en gestió dialogada de conflictes.

Objectius de Conviciència
• Utilitzar el treball en equip i la cooperació per a resoldre qüestions científiques i així potenciar la comunicació entre els alumnes.
• Utilitzar el debat científic com a dinàmica per treballar el diàleg i fomentar la participació de tots els alumnes, potenciant el respecte i reforçant l’autoconfiança.
• Transmetre el mètode científic com a eina per a desenvolupar un pensament crític.
• Adquirir eines per a la gestió dialogada de conflictes dins l’aula.

Fases de Conviciència

Primera fase: Presa de contacte
Es preveuen una sèrie de trobades amb el grup d’alumnes per tal d’observar les dinàmiques existents i detectar possibles conflictes. Per a la realització d’aquesta fase, l’equip d’educadors es desplaçarà al centre educatiu dins de l’horari escolar.

Segona fase: Convivències
Les convivències es realitzen a la casa de colònies “Alberg de Castelladral”, situada a la comarca del Bages i tenen quatre dies de durada, al llarg dels quals s’alternaran  activitats experimentals amb dinàmiques de gestió de conflictes.
Les activitats experimentals són el fil conductor de l’estada i permeten als alumnes adquirir estratègies i recursos, que després podran posar en pràctica en la gestió dels conflictes que puguin sorgir arrel de la convivència.

Tercera fase: Avaluació
Després de les convivències, el mateix equip d’educadors tornarà al centre educatiu per avaluar la millora en les dinàmiques del grup i en com els alumnes gestionen els seus conflictes.

Dates: maig-juny 2012 (possibilitat setembre-novembre 2012)
Preu per estada: 82€ + IVA / alumne
Places limitades!

Direcció, coordinació i disseny pedagògic: Sandra Guardia, Clara Mestres i Rosa Turbau
En col·laboració amb: Cristina Junyent (Fundació Ciència en Societat), Xavier Carbonell (ARC Mediació Ambiental), CREAF
Disseny Gràfic: Hankidori
e-mail: conviciencia.scb@gmail.com
Telèfon: 658 90 19 81658 90 19 81 / 654 22 43 97654 22 43 97

Projecte realitzat des de la Societat Catalana de Biologia (Institut d’Estudis Catalans).
Col·labora: Obra social “la Caixa